Antikorozní fólie ANTICOfol® - VCI fólie Korrosionsschutzfolien ANTICOfol® - VCI-Folien

Antikorozní fólie ANTICOfol® - VCI fólie Korrosionsschutzfolien ANTICOfol® - VCI-Folien
Antikorozní fólie  ANTICOfol® - VCI fólie zabraňuje vzniku koroze na povrchu kovů. Antikorozní fólie ANTICOfol® obsahují inhibitory koroze. Inhibitory nesou označení VCI, což je zkratka z anglického Volatile Corrosion Inhibitors - těkavé/vypařující látky zabraňující korozi. Zjednodušeně lze popsat funkci inhibitorů tak, že zabraňují nebo silně oslabují ... Komplette Beschreibung

Komplette Beschreibung:

Antikorozní fólie  ANTICOfol® - VCI fólie zabraňuje vzniku koroze na povrchu kovů. Antikorozní fólie ANTICOfol® obsahují inhibitory koroze. Inhibitory nesou označení VCI, což je zkratka z anglického Volatile Corrosion Inhibitors - těkavé/vypařující látky zabraňující korozi. Zjednodušeně lze popsat funkci inhibitorů tak, že zabraňují nebo silně oslabují elektrochenickou reakci vzdušného kyslíku s povrchem kovu a tím zamezují vzniku koroze. Koroze má mnoho podob, např. na železných materiálech se projevuje červeným odstínem, ale například na hliníku a jeho slitinách má oxidace (už né koroze) šedý nádech. Oproti tomu na mědi a jejích slitinách má oxidace barvu zelené. Z toho vyplývá, že kovové výrobky které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení. Což sebou nese procesní a finanční úspory.

ANTICOfol® je registrovaná obchodní značka antikorozních fólií, kterou označujeme veškeré výrobky z ní.

Vlastnosti antikorozních fólií ANTICOfol®

 • oboustranně účinná fólie s modrým nádechem, transparentní

 • fólie má širokospektrální ochranu pro železo, litinu, ocel, hliník, nikl, zinek, cín, měď, mosaz, další kovy na dotaz

 • antikorozní ochrana (atmosféra) vzniká u zabaleného výrobku během několika hodin, záleží na velikosti /objemu balení

 • antikorozní ochrana je střednědobá tzn. standardně garantujeme 1 rok a za určitých podmínek 2 roky, což je podmíněno způsobem uzavření obalu

 • ANTICOfol® neobsahuje nitridy, těžké kovy, sekundární aminy a ani fosfáty

 • ANTICOfol® není vhodný pro balení potravin přestože je zdravotně nezávadná

 • kovové výrobky, které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení

 • obsahuje-li balení biologické materiály jako např. dřevo, tak tyto materiály výrazně oslabují antikorozní ochranu VCI fólií

 • po rozbalení dochází odpaření ochranné atmosféry z balení a kovový výrobek je připraven na jakékoliv další použití (montáž, lakování, sváření, ...) bez nutnosti oplachu či otěch antikorozní ochrany

 • je-li balený výrobek již napaden korozí nese stopy mikrokoroze, VCI fólie nezastaví ani neodstaní tuto korozi

Antikorozní fólie ANTICOfol® vyrábíme v mnoha modifikacích

 • ploché fólie

 • fólie se skladem (skládané)

 • sáčky v různých provedeních (ploché, s klopu, se skladem, se zipem, aj.)

 • pytle

 • pylte v 3D prevedení

 • plachty

 • formáty / proklady

 • strečová fólie

 • bublinková fólie

Korrosionsschutzfolie ANTICOfol® - VCI-Folie verhindert Korrosion auf Metalloberflächen. ANTICOfol® Korrosionsschutzfilme enthalten Korrosionsinhibitoren. Inhibitoren sind mit VCI gekennzeichnet, was für flüchtige Korrosionsinhibitoren steht. In einfachen Worten kann die Funktion der Inhibitoren beschrieben werden, indem die elektrostatische Reaktion von Luftsauerstoff mit der Metalloberfläche verhindert oder stark abgeschwächt wird und dadurch Korrosion verhindert wird. Korrosion nimmt viele Formen an, z. B. auf Eisenmaterialien ist sie rot, aber auf Aluminium und seinen Legierungen hat die Oxidation (keine Korrosion mehr) einen grauen Farbton. Andererseits hat die Oxidation auf Kupfer und seinen Legierungen eine grüne Farbe. Daraus folgt, dass Metallprodukte, die in ANTICOfol® Korrosionsschutzfolie verpackt sind, keine vorherige Konservierung benötigen, sondern eine sogenannte Trockenverpackung. Dies bringt prozessuale und finanzielle Einsparungen mit sich.
 
ANTICOfol® ist eine eingetragene Marke für Korrosionsschutzfolien, die wir als alle daraus hergestellten Produkte bezeichnen.
Eigenschaften von Korrosionsschutzfolien ANTICOfol®
Doppelseitige Folie mit blauer Tönung, transparent
 
Folie bietet auf Anfrage ein breites Schutzspektrum für Eisen, Gusseisen, Stahl, Aluminium, Nickel, Zink, Zinn, Kupfer, Messing und andere Metalle
 
Der Korrosionsschutz (Atmosphäre) erfolgt je nach Größe / Volumen des verpackten Produkts innerhalb weniger Stunden
 
Korrosionsschutz ist mittelfristig. Standardmäßig garantieren wir 1 Jahr und unter bestimmten Bedingungen 2 Jahre, abhängig von der Art und Weise, wie das Paket geschlossen wird
 
ANTICOfol® enthält keine Nitride, Schwermetalle, sekundären Amine oder Phosphate
 
ANTICOfol® ist nicht für Lebensmittelverpackungen geeignet, obwohl es nicht gesundheitsschädlich ist
 
Metallprodukte, die in Korrosionsschutzfolie ANTICOfol® eingewickelt sind, müssen nicht vorher konserviert werden, es handelt sich um eine sogenannte Trockenverpackung
 
Wenn die Verpackung biologische Materialien wie Holz enthält, schwächen diese Materialien den Korrosionsschutz von VCI-Folien erheblich
 
Nach dem Auspacken verdunstet die Schutzatmosphäre aus der Verpackung und das Metallprodukt ist für die weitere Verwendung bereit (Montage, Lackierung, Schweißen, ...).
 
Wenn das verpackte Produkt bereits von Korrosion befallen ist, weist es Spuren von Mikrokorrosion auf. Die VCI-Folie stoppt oder entfernt diese Korrosion nicht
 
ANTICOfol® Korrosionsschutzfolien werden in vielen Modifikationen hergestellt
flache Folie
 
Folien mit Schaft (gefaltet)
 
Taschen in verschiedenen Designs (flach, mit Klappe, mit Schaft, mit Reißverschluss usw.)
 
Taschen
 
Tasche im 3D-Design
 
Segel
 
Formate / Interleaves
 
Stretchfolie
 
Blasenfolie

Parameter:

Marke
ANTICOfol
Charakteristik:
antikorozní fólie namodralá, ale transparentní
Materialdicke:
25-200 µm
Max. Umfang:
6 000 mm (v závislosti na vyráběné tloušťce)
Schützt:
železné i barevné kovy
Wirksame Schutzdauer:
1 rok
Lieferoptionen:
role, archy, sáčky, pytle,

Haben Sie Fragen? Interessieren Sie sich für unseren Produkt?

Mittels Anfrageformular sie können uns Ihre Anfrage oder Fragen zu konkretem Produkt senden.

Gesuchtes Produkt nicht gefunden??

Lösung gerade für Sie

 • • Ihre Produkte korrosionsfrei liefern?
 • • Passendes, geeignetes und sicheres Verpackungsmaterial
 • • Möchten Sie Ihre Produkte ökologisch Verpacvken?

Seit mehr als 12 Jahren arbeiten wir mit vielen Herstellern vor allem aon der Metallbranche zusammen. Produkte legen oft Tausende von Kilometern zurück und unsere Kunden wenden sich mit der Aufgabe an uns - um eine entsprechende Lösung zu finden, damit Ihre Produkte über den Ozean wirksam geschützt transportiert werden können - und zwar absolut Korrosion- und beschädigungsfrei.

Maßgeschneiderte Lösungen - somit unterstützen wir unsere langjährige Kunden, zum Beispiel mit unserem MULTIferro PE 100 gibt es keine Korrosion an den Produkten mehr.

Wenn Sie sich mit Ihrer Verpackung nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir beraten Sie gerne.

 

Kontaktieren Sie uns

Wir melden uns zurück