PROTECTcor

PROTECTcor® 500 je konzervační olej určený k ochraně povrchů ze železných a neželezných kovů. Všechny protikorozní prostředky celé řady PROTECTcor  neobsahují dusitany, chromany a žádné těžké kovy.