TechMagazin

Čím se Bropack liší od konkurence? Wie unterscheidet sich Bropack von Mitbewerbern?

19.07.2019

Ano, i firma Bropack solution se dokážeme lišit od konkurence!

Níže stručný přehled našich výhod! 1/ Kondenzační komora 2/ Korozivní testy 3/ Skladové zásoby 4/ Vlastní doprava V našem vlastním zájmu je, aby zákazník byl spokojený. Dokážeme pro Vás držet skladové zásoby, abyste nemuseli čekat na Váš objednaný materiál, který potřebujete. Jsme velmi flexibilní, jelikož máme na přepravu nejen externí přepravce, ale i vlastní dodávku. Tudíž jsme v podstatě schopni sednout do auta a zavézt Vám zboží k Vaší největší spokojenosti. Dále si hlídáme, aby veškerý antikorozní materiál, který Vám dodáváme a do kterého balíte, splňoval antikorozní účinky. Díky kondenzační komoře, kterou naše firma vlastní, dokážeme zjistit, zda je antikorozní materiál dostatečně vhodný pro Vaše použití a splňuje veškeré náležitosti. Na požádání Vám můžeme zajistit vyhotovení korozivního testu. Je několik důvodů, proč zvolit naši firmu Bropack solution!

 

 

Ja, auch die Bropack-Lösung kann sich von der Konkurrenz unterscheiden!
Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über unsere Vorteile! 1 / Kondensationskammer 2 / Korrosionsprüfungen 3 / Lagerbestände 4 / Eigener Transport Es liegt in unserem eigenen Interesse, dass der Kunde zufrieden ist. Wir sind in der Lage, Lagerbestände für Sie zu halten, damit Sie nicht auf das von Ihnen benötigte bestellte Material warten müssen. Wir sind sehr flexibel, weil wir nicht nur einen externen Spediteur haben, sondern auch unsere eigene Lieferung. Daher können wir grundsätzlich im Auto sitzen und die Ware zu Ihrer größten Zufriedenheit liefern. Wir stellen auch sicher, dass jedes Korrosionsschutzmaterial, das wir liefern und in das wir verpacken, die Korrosionsschutzwirkung erfüllt. Dank der Kondensationskammer unseres Unternehmens können wir herausfinden, ob das Korrosionsschutzmaterial für Ihre Anwendung geeignet ist und alle Anforderungen erfüllt. Auf Anfrage können wir einen Korrosionstest arrangieren. Es gibt mehrere Gründe, sich für unsere Bropack-Lösung zu entscheiden!