Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 MULTIferro® PEK180 Korrosionsschutzpapier

Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 MULTIferro® PEK180 Korrosionsschutzpapier
Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 je jednostranně účinný obalový materiál. Jedná se o krepový sulfátový papír nasycený inhibitory koroze VCI - "Volatile Corrosion Inhibitors" a zesílený vrstvou PE (polyethylenu). Inhibitory koroze obsažené v papíru jsou těkavé látky, které vytváří v obalu antikorozní atmosféru ... Komplette Beschreibung

Komplette Beschreibung:

Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 je jednostranně účinný obalový materiál. Jedná se o krepový sulfátový papír nasycený inhibitory koroze VCI - "Volatile Corrosion Inhibitors" a zesílený vrstvou PE (polyethylenu). Inhibitory koroze obsažené v papíru jsou těkavé látky, které vytváří v obalu antikorozní atmosféru chránící kovový výrobek před vznikem koroze. Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 je díky vrstvě PE pevnější, chrání zabalený díl proti padající vodě/vlhkosti. Antikorozní papír MULTIferro® PEK180 slouží k balení třeba i těžších dílů a jejich ochraně před korozí bez nutnosti předchozí  konzervace nebo pasivace. Papír má díky krepu větší absorpční vlastnosti. Inhibitory v antikorozním papíru MULTIferro® jsou zdravotně nezávadné a neobsahují dusitany a ani těžké kovy.

VCI krepový papír je tvárný a široce využitelný obalový materiál, který je díky antikorozním vlastnostem vysoce ekonomickým a efektivním řešením.

Výhody antikorozního papíru MULTIferro®

 

 • balení je "suché" bez nutnosti použití dalších konzervačních látek

 • obal je recyklovatelný

 • snadná manipulovatelnost s obalem

 • moderní a pokroková metoda antikorozní ochrany

 • po rozbalení jsou výrobky ihned k použití, vhodné pro JUST in TIME

 • krátkodobé otevření a opětovné uzavření obalu neznehodnocuje VCI ochranu

 • podle klimatických podmínek a těsnosti balení je doba trvání obchrany až 24 měsíců

 • minimální hygienické a bezpečnostně pracovní nároky - ekologické VCI

 • zdravotně nezávadný, neobsahuje dusitany a ani těžké kovy

MULTIferro® PEK180 Korrosionsschutzpapier ist ein einseitiges Verpackungsmaterial. Es ist Kreppkraftpapier, das mit VCI-Korrosionsinhibitoren - "Flüchtigen Korrosionsinhibitoren" - gesättigt und mit PE (Polyethylen) verstärkt ist. Die im Papier enthaltenen Korrosionsinhibitoren sind flüchtige Substanzen, die in der Verpackung eine Korrosionsschutzatmosphäre erzeugen, um das Metallprodukt vor Korrosion zu schützen. Das Korrosionsschutzpapier MULTIferro® PEK180 ist dank der PE-Schicht stärker und schützt das umwickelte Teil vor herabfallendem Wasser / Feuchtigkeit. Korrosionsschutzpapier MULTIferro® PEK180 wird zum Verpacken noch schwererer Teile und deren Korrosionsschutz verwendet, ohne dass eine vorherige Konservierung oder Passivierung erforderlich ist. Das Papier hat aufgrund von Krepp größere Absorptionseigenschaften. Inhibitoren in MULTIferro® Korrosionsschutzpapier sind gesundheitsschädlich und enthalten keine Nitrite oder Schwermetalle.
 
VCI-Krepppapier ist ein duktiles und weit verbreitetes Verpackungsmaterial, das aufgrund seiner Korrosionsschutzeigenschaften äußerst wirtschaftlich und effizient ist.
 
Vorteile von MULTIferro® Korrosionsschutzpapier
 
 
Die Verpackung ist "trocken", ohne dass zusätzliche Konservierungsmittel erforderlich sind
 
Die Verpackung ist recycelbar
 
einfache Handhabung der Verpackung
 
moderne und fortschrittliche Methode des Korrosionsschutzes
 
Nach dem Auspacken sind die Produkte gebrauchsfertig und für JUST in TIME geeignet
 
Das Öffnen und Wiederverschließen der Verpackung für kurze Zeit beeinträchtigt den VCI-Schutz nicht
 
Abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Dichtheit des Pakets beträgt die Verteidigungsdauer bis zu 24 Monate
 
minimale Hygiene- und Sicherheitsanforderungen - ökologischer VCI
 
Es ist gesundheitsschädlich und enthält keine Nitrite oder Schwermetalle

 

Parameter:

Marke
MULTIferro
Charakteristik:
antikorozní krepový papír s vrstvou PE - vyšší absorpce vody a odolnost proti protržení
Grammgewicht:
180 g/m2
Wirksamer Schutzbereich:
železné kovy (železo, litina, ocel), slitiny hliníku
Wirksame Schutzdauer:
2 roky
Lieferoptionen:
role, archy, sáčky
Standardlieferung:
role š. 1000 mm, á 40 kg

Haben Sie Fragen? Interessieren Sie sich für unseren Produkt?

Mittels Anfrageformular sie können uns Ihre Anfrage oder Fragen zu konkretem Produkt senden.

Gesuchtes Produkt nicht gefunden??

Lösung gerade für Sie

 • • Ihre Produkte korrosionsfrei liefern?
 • • Passendes, geeignetes und sicheres Verpackungsmaterial
 • • Möchten Sie Ihre Produkte ökologisch Verpacvken?

Seit mehr als 12 Jahren arbeiten wir mit vielen Herstellern vor allem aon der Metallbranche zusammen. Produkte legen oft Tausende von Kilometern zurück und unsere Kunden wenden sich mit der Aufgabe an uns - um eine entsprechende Lösung zu finden, damit Ihre Produkte über den Ozean wirksam geschützt transportiert werden können - und zwar absolut Korrosion- und beschädigungsfrei.

Maßgeschneiderte Lösungen - somit unterstützen wir unsere langjährige Kunden, zum Beispiel mit unserem MULTIferro PE 100 gibt es keine Korrosion an den Produkten mehr.

Wenn Sie sich mit Ihrer Verpackung nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir beraten Sie gerne.

 

Kontaktieren Sie uns

Wir melden uns zurück