TechMagazin

Antikorozní balení na míru

26.06.2020

V oblasti antikorozního balení si věříme, proto si dovolujeme v tomto oboru našim klientům radit.

Naše zkušenosti vychází nejen z mnohaleté praxe v oboru antikorozních obalů, ale máme zkušenosti i z oblasti měření klimatických změn v obalech při pozemní i námořní přepravě. Dále čerpáme ze zkušeností našich zahraničních partnerů, které zde v ČR ev. SR výhradně zastupujeme. Abychom neusnuli na vavřínech, tak pravidelně navštěvujeme zahraniční a to i mimoevropské konference a výstavy v oboru balení, materiálů a strojů. Děláme maximum pro to, aby naše služba/rada byla co nejefektivnější a nejdostupnější pro naše klienty.

Antikorozní balení - balení pomocí antikorozní folie a antikorozního papíru.

„Dodejte nám to balení celé“ takto nám často sdělují naši klienti své přání při požadavku na pomoci při zabalení výrobku, produktu či zařízení.

Po úvodní konzultaci a předání technických podkladů vypracujeme technické řešení.

Řešení se skládá z:

  • popsaného postupu balení
  • materiálové kompozice celého obalu
  • cenové kalkulace
  • Po prezentaci našeho řešení se zapracují případné úpravy do finálního řešení.
  • Po té jsme schopni dodávat dle požadavků komletní sestavy balení nebo provádět kompletace sestav balení v našem závodu a dodat je už složené. Cílem je, aby to bylo pro klienta/odběratele co nejjednodušší a nejhospodárnější.