TechMagazin

Antikorozní bublinková fólie ANTICOfol® - balení, které chrání

15.07.2020

Antikorozní bublinková fólie ANTICOfol® - VCI bublinková fólie zabraňuje vzniku koroze na povrchu kovů. Antikorozní bublinková fólie ANTICOfol® obsahují inhibitory koroze. Inhibitory nesou označení VCI, což je zkratka z anglického Volatile Corrosion Inhibitors - těkavé/vypařující látky zabraňující korozi. Zjednodušeně lze popsat funkci inhibitorů tak, že zabraňují nebo silně oslabují elektrochemickou reakci vzdušného kyslíku s povrchem kovu a tím zamezují vzniku koroze. Koroze má mnoho podob, např. na železných materiálech se projevuje červeným odstínem, ale například na hliníku a jeho slitinách má oxidace (už né koroze) šedý nádech. Oproti tomu na mědi a jejích slitinách má oxidace barvu zelené. Z toho vyplývá, že kovové výrobky které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení. Což sebou nese procesní a finanční úspory.

Antikorozní bublinkovou fólii ANTICOfol® vyrábíme v několika modifikacích:

- ploché bublinková fólie o šířích rolí od 0,1 - 1m, návin standardně 100m, nebo dle požadavků

- sáčky ploché

- sáčky s klopou

- sáčky s klopou a lepicím pruhem

- jiné varianty dle zadání