TechMagazin

Balení do antikorozní fólie ANTICOfol® - 3D pytel

07.07.2020

Antikorozní 3D pytel je vyráben ručně dle potřeby a přání zákazníka.

Antikorozní fólie ANTICOfol® - VCI fólie - 3D pytel - vyrábíme v několika modifikacích

 • pytel (otevřený - bez víka)

 • pytel s odděleným víkem

 • pytel s víkem 

 • pytel o velikosti a vlastností dle požadavku

Antikorozní fólie  ANTICOfol® - VCI fólie - 3D pytel zabraňuje vzniku koroze na povrchu kovů. Antikorozní fólie ANTICOfol® obsahují inhibitory koroze. Inhibitory nesou označení VCI, což je zkratka z anglického Volatile Corrosion Inhibitors - těkavé/vypařující látky zabraňující korozi.

Zjednodušeně lze popsat funkci inhibitorů tak, že zabraňují nebo silně oslabují elektrochenickou reakci vzdušného kyslíku s povrchem kovu a tím zamezují vzniku koroze. Koroze má mnoho podob, např. na železných materiálech se projevuje červeným odstínem, ale například na hliníku a jeho slitinách má oxidace (už né koroze) šedý nádech. Oproti tomu na mědi a jejích slitinách má oxidace barvu zelené. Z toho vyplývá, že kovové výrobky které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení. Což sebou nese procesní a finanční úspory.

 

 

Vlastnosti antikorozních fólií ANTICOfol®

 • oboustranně účinná fólie s modrým nádechem, transparentní

 • fólie má širokospektrální ochranu pro železo, litinu, ocel, hliník, nikl, zinek, cín, měď, mosaz, další kovy na dotaz

 • antikorozní ochrana (atmosféra) vzniká u zabaleného výrobku během několika hodin, záleží na velikosti /objemu balení

 • antikorozní ochrana je střednědobá tzn. standardně garantujeme 1 rok a za určitých podmínek 2 roky, což je podmíněno způsobem uzavření obalu

 • ANTICOfol® neobsahuje nitridy, těžké kovy, sekundární aminy a ani fosfáty

 • ANTICOfol® není vhodný pro balení potravin, přestože je zdravotně nezávadná

 • kovové výrobky, které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení

 • obsahuje-li balení biologické materiály jako např. dřevo, tak tyto materiály výrazně oslabují antikorozní ochranu VCI fólií

 • po rozbalení dochází odpaření ochranné atmosféry z balení a kovový výrobek je připraven na jakékoliv další použití (montáž, lakování, sváření, ...) bez nutnosti oplachu či otěch antikorozní ochrany

 • je-li balený výrobek již napaden korozí nese stopy mikrokoroze, VCI fólie nezastaví ani neodstraní tuto korozi