TechMagazin

Princip VCI - Co to vlastně je a jak to funguje?

29.10.2020

  V tomto článku se pokusím srozumitelně shrnout princip ochrany VCI. Začneme nejdříve magickou zkratkou VCI.  Jedná se o první písmena anglického názvu VolatileCorrosionInhibitors - těkavé/vypařovací látky zabraňující vzniku koroze, kde látky se nazývají inhibitory. Inhhitor je látka, která působí jak zpomalovatel určitého procesu, v našem případě je to koroze, proto se můžete setkat i s označením inhibice, což je ucelený název reakce, která se děje v balení. Látky obsažené v obalovém materiálu zpomalují, nebo dokonce zastavují proces koroze v balení.
    Tento proces může dobře fungovat jen za určitých podmínek. Vyjmenujeme ty nejdůležitější z nich: obal je uzavřený; v obalu či balení se nevyskytuje zdroj vlhkosti např. dřevo, vlhká tkanina apod.; balený výrobek nemá na povrchu korozi; balený výrobek je suchý; na baleném výrobku nejsou otlaky/otisky (lidský pot).
    A co se vlastně děje za proces? Inhibitory, které z obalu neustále těkají/odpařují se, tak za určitou dobu vyplní prostor/objem obalu. Už při tomto procesu se vážou na povrchu kovových předmětů a nedovolí svojí reakcí s kovem nebo slitinou kovů, aby reagoval se vzdušným kyslíkem a tím začal tvořit na povrchu oxidy kovu, neboli rez. Tato reakce s povrchem kovu je základním principem ochrany povrchu kovů pomocí inhibitorů koroze.
    Výhodou balení do VCI obalů je ten fakt, že po otevření balení se to mikroskopické množství inhibitorů samo naředí okolním vzduchem a zmizí a kovový předmět zůstává čistý, bez koroze a je ihned k použití. Někdy se používá i termín "suché balení".
    Výrobky společnosti Bropack solution jsou rozděleny na několik produktových řad a to vždy podle typu materiálu, ve kterém jsou inhibitory obsaženy. Je to řada MUTLIferro® - VCI papíry, ANTICOfol® - VCI fólie, PROTECTcor® - VCI kapaliny (oleje,odrezovače, pasivační lázně). Všechny takto označené materiály a produkty chrání kovové předměty před korozí či oxidací.