TechMagazin

Už také balíte do Antikorozní fólie ANTICOfol® - VCI fólie

03.08.2020

Antikorozní fólie ANTICOfol® - VCI fólie zabraňuje vzniku koroze na povrchu kovů. Antikorozní fólie ANTICOfol® obsahují inhibitory koroze. Inhibitory nesou označení VCI, což je zkratka z anglického Volatile Corrosion Inhibitors - těkavé/vypařující látky zabraňující korozi. Zjednodušeně lze popsat funkci inhibitorů tak, že zabraňují nebo silně oslabují elektrochenickou reakci vzdušného kyslíku s povrchem kovu a tím zamezují vzniku koroze. Koroze má mnoho podob, např. na železných materiálech se projevuje červeným odstínem, ale například na hliníku a jeho slitinách má oxidace (už né koroze) šedý nádech. Oproti tomu na mědi a jejích slitinách má oxidace barvu zelené. Z toho vyplývá, že kovové výrobky které se balí do antikorozní fólie ANTICOfol® nepotřebují předchozí konzervaci, jedná se o tzv. suché balení. Což sebou nese procesní a finanční úspory.

Antikorozní fólie ANTICOfol® vyrábíme v mnoha modifikacích: video k našemu produktu antikorozní folie ANTICOfol - VCI folie

- ploché fólie

- fólie se skladem (skládané)

- sáčky v různých provedeních (ploché, s klopu, se skladem, se zipem, aj.)

- pytle

- pylte v 3D prevedení

- plachty

- formáty / proklady

- strečová fólie

- bublinková fólie